Diplomatic Catering at Vienna - Embassy Catering

Diplomatic Catering at a meeting of Ambassadors

The Embassy Catering team successfully organized a very important formal lunch for the highest diplomatic representatives in Vienna.

At the European Union Delegation to the International Organisations in Vienna, we served lunch to 33 Ambassadors to the OSCE mission in Vienna and the guest of honour, Mr Yury Fedotov, Under-Secretary-General of the United Nations.

We treated the Ambassadors and the guest of honour to a delicious cold and warm buffet, Slovenian Refosco wine, as selected by Gašper Čarman, and Pinot Gris from the Mansus Wine Cellar. For dessert, we offered them fresh fruit, sweet mignons and fragrant espresso.

Our sincere thanks to all the guests and the hosts! The Embassy Catering team.

Za ekipo Embassy Cateringa je zelo uspešen in pomemben dogodek, saj nam je uspelo organizirati čudovito protokolarno kosilo za najvišje predstavnike diplomacije na Dunaju v Avstriji.

Na sedežu Evropske unije na Dunaju pri mednarodnih organizacijah, smo postregli 33 ambasadorjev pri misiji OSCE na Dunaju in častnega gosta, Yurya Fedotova, drugega človek organizacije Združenih narodov.

Ambasadorje in častnega gosta smo pogostili z okusnim hladnim in toplim bifejem, slovenskim refoškom po izboru Gašperja Čarmana in Sivim pinotom kleti Mansus. Za sladico smo jim ponudili sveže sadje, sladke minjone in dišečo espresso kavo.

Lepo se zahvaljujemo vsem udeležencem in organizatorjem!

GALLERY

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email